Paulina Krajewska

Ikona „Maryja. Madonna di Miele”. Jej tworzenie, jak pisze autorka, inspirowane było słowem z Pisma Świętego: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Śmietanę i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro (Iz 7, 14b-15).

Share

Paulina Krajewska