Janusz Anderman

Scenariusz muzycznego filmu „Stachura”, który w 1984 roku – okresie „stachuromanii” – napisał Andrzej Wajda. Reżyser nie zrealizował obrazu, lecz scenariusz opatrzył licznymi notatkami.

Share

Janusz Anderman