Piotr Ćwik

Pióro Parker Piotra Ćwika, wojewody małopolskiego.

Przedmiot został zlicytowany podczas koncertu charytatywnego „Znaleźć Nadzieję” 11 lutego 2018 r. w Filharmonii Krakowskiej.