Marian Dziędziel

Siekiera – rekwizyt z filmu „Dom zły” Wojciecha Smarzowskiego, przekazana przez Mariana Dziędziela. Aktor używał jej, wcielając się w rolę Zdzisława Dziabasa.
Przedmiot został zlicytowany podczas koncertu charytatywnego „Znaleźć Nadzieję” 11 lutego 2018 r. w Filharmonii Krakowskiej.