Leszek A. Moczulski

Tomik wierszy Leszka Aleksandra Moczulskiego, z autografem poety, przekazany na aukcję przez Marcina Pałysa, kierownika działu pomocy Fundacji Anny Dymej „Mimo Wszystko”.

Przedmiot został zlicytowany podczas koncertu charytatywnego „Znaleźć Nadzieję” 11 lutego 2018 r. w Filharmonii Krakowskiej.