Jarosław Kaczyński

Pióro Parker Jarosława Kaczyńskiego. W dołączonym liście prezes Prawa i Sprawiedliwości napisał: „Korzystając z okazji, pragnę serdecznie pozdrowić Panią Prezes Annę Dymną oraz Organizatorów i Uczestników koncertu, wyrażając nadzieję, że kwota zebrana podczas licytacji w istotny sposób umożliwi leczenie i rehabilitację Pani Magdaleny Piekorz”.

Przedmiot został zlicytowany podczas koncertu charytatywnego „Znaleźć Nadzieję” 11 lutego 2018 r. w Filharmonii Krakowskiej.