Prof. Jacek Majchrowski

Pióro Duke profesora Jacka Majchrowskiego, prezydenta Miasta Krakowa.

Przedmiot został zlicytowany podczas koncertu charytatywnego „Znaleźć Nadzieję” 11 lutego 2018 r. w Filharmonii Krakowskiej.