Aleksander Kwaśniewski

Pióro wieczne Sheaffer Gift Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego prezydenta RP.

Przedmiot został zlicytowany podczas koncertu charytatywnego „Znaleźć Nadzieję” 11 lutego 2018 r. w Filharmonii Krakowskiej.